Reference

Uvedené reference nejsou pouze seznamem, ale mají za cíl zprostředkovat kontakt na uživatele našeho systému.
Na vyžádání lze domluvit návštěvu na vybraném objektu.

Nejvýznamější zakázky

IKEM
referenční foto

Typ systému:
GEGE AP 2000, pExtra

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
3700 zamykacích míst

Řízení letového provozu, Praha Jeneč
referenční foto

Typ systému:
GEGE pExtra+

Popis systému:
SGHK a nábytkové zámky

Orientační objem:
2700 zamykacích míst

Zentiva a.s.
referenční foto

Typ systému:
Kaba Quattro S

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
1600 zamykacích míst

Fakultní nemocnice Motol
Detska_fn_motol

Typ systému:
AP2000 CNS-2, pExtra+

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
3300 zamykacích míst

Řízení letového provozu, Praha Ruzyně
referenční foto

Typ systému:
GEGE pExtra+

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
400 zamykacích míst

Magistrát hlavního města Prahy
referenční foto

Typ systému:
GEGE CNS, pExtra+

Popis systému:
SGHK a nábytkové zámky

Orientační objem:
700 zamykacích míst

Generální finanční ředitelství

Typ systému:
GEGE pExtra+

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
530 zamykacích míst

Staroměstská radnice (Orloj)

Typ systému:
GEGE pExtra+ 6ST

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
150 zamykacích míst

Hlávkova kolej

Typ systému:
GEGE pExtra+ 6ST

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
350 zamykacích míst

Krajský úřad Plzeňského kraje
referenční foto

Typ systému:
GEGE AP 2000

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
450 zamykacích míst

Administrativní komplex Hadovka
referenční foto

Typ systému:
GEGE AP 2000

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
1400 zamykacích míst

Hotel Hilton
referenční foto

Typ systému:
AP2000

Popis systému:
SGHK a nábytkové zámky

Orientační objem:
1800 zamykacích míst

Ministerstvo zdravotnictví
referenční foto

Typ systému:
AP 2000

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
400 zamykacích míst

Vrchní soud v Praze
referenční foto

Typ systému:
KABA Penta

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
750 zamykacích míst

ČEZ dispečing / ČEPS
referenční foto

Typ systému:
GEGE CNS-2

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
540 zamykacích míst

Justiční palác, Liberec
referenční foto

Typ systému:
GEGE AP 2000

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
500 zamykacích míst

Škola a internát SPŠ strojní Třebešín
referenční foto

Typ systému:
GEGE AP 2000, GEGE CNS-2

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
650 zamykacích míst

Werk Arena Třinec

Typ systému:
GEGE pExtra+

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
480 zamykacích míst

Ústav organické
chemie a biochemie
AV ČR

Typ systému:
GEGE pExtra

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
1050 zamykacích míst

Ústav chemických procesů AV ČR

Typ systému:
GEGE pExtra+

Popis systému:
SGHK

Orientační objem:
1000 zamykacích míst


Tématicky tříděné

Objekt/uživatelObjem zamyk. místTyp systémuPopis systému
Výrobní a provozní objekty
Autosalon Porsche Praha100pExtraSGHK
Řízení letového provozu Praha Ruzyně400AP2000 CNS-2SGHK
Správa veřejného osvětlení / Eltodo3600CorbinSGHK pro rozvaděče
MERO tranzitní plynovod400GEGE AP2000SGHK
ČEZ dispečing / ČEPS450GEGE AP2000SGHK
ČEZ Jungmannova800GEGE AP2000SGHK
Elektrárna Mělník1500GEGE AP2000SGHK
ČEZ dispečing / ČEPS540GEGE CNS2SGHK
ČEZ Slapy200GEGE CNS2SGHK
Ringier vydavatelství250GEGE CNS2SGHK
Řízení letového provozu Ruzyně 300GEGE AP2000SGHK
Zentiva a.s.1800Kaba Quattro SSGHK
Siemens Mohelnice150Kaba Quattro S, GEGE AP2000SGHK
Řízení letového provozu Praha, Jeneč 1300 GEGE CNS2 SGHK pro nábytkové zámky
Řízení letového provozu Praha, Jeneč 1000 GEGE CNS2 SGHK
Zdravotní, kulturní a školské objekty
Proton Therapy Center 350 pExtra SGHK
Dětská fakultní nemocnice Motol 600 AP 2000 SGHK (pavilon C, S)
Dětská fakultní nemocnice Motol 500 AP2000 CNS-2 SGHK (pavilon A)
Dětská fakultní nemocnice Motol 1000 AP 2000 SGHK (pavilon D)
IKEM Praha 2400 GEGE AP2000 SGHK
Lichtenštejnský a Hartigovský palác 500 Corbin SGHK
ZŠ Vladivostocká, Praha 10 120 GEGE CNS2 SGHK
SPŠ strojní Třebešín 400 GEGE AP2000 a CNS2 SGHK
MFF Karlovy Univerzity 350 GEGE AP2000 SGHK
Fakulta architektury 200 Kaba Gemini S SGHK
Veletržní palác 1200 Corbin SGHK
Radio Svobodná Evropa 800 GEGE AP2000 SGHK
Administrativní objekty
Vrchní soud v Praze 750 KABA Penta SGHK
Magistrát hl. m. Prahy Nová radnice a RP 400 AP2000 CNS-2 SGHK a zámky v historické budově
Magistrát hl. m. Prahy NŮB 230 AP2000 CNS-2 SGHK
Ministerstvo zdravotnictví 400 AP 2000 SGHK
Palác Adria 800 Corbin SGHK
Magistrát hl. m. Prahy 1100 GEGE AP2000 SGHK
FÚ Praha 10 500 Corbin, GEGE AP2000 SGHK
Technopark Praha Stodůlky 400 GEGE AP2000 SGHK
Ministerstvo školství 300 GEGE AP2000 SGHK
Administrativní komplex Hadovka 1400 GEGE AP2000 SGHK
Ministerstvo zdravotnictví 400 GEGE AP2000 SGHK
Okresní soud v Chebu 250 GEGE AP2000 SGHK
Krajský úřad Plzeňského kraje 450 GEGE AP2000 SGHK
Justiční palác Liberec 500 GEGE AP2000 SGHK
ÚMČ Praha 1 150 GEGE AP2000 SGHK
KSSZ Ústí nad Labem 250 GEGE AP2000 SGHK
Eurotel ústředí Vysočany a Call centra 600 GEGE AP2000 SGHK
Ubytovací zařízení
Hotel Hilton 1600 AP 2000 SGHK
Internát SPŠ strojní Třebešín 200 GEGE AP2000 SGHK
Masarykovy koleje 800 Corbin, GEGE AP1000 SGHK
Hotel Hilton Praha 200 GEGE AP2000 SGHK pro nábytkové zámky
Domov důchodců Liberec 400 GEGE AP2000 SGHK
Bytové domy
Arena Holešovice 200 pExtra SGHK
Domy MČ Praha 2 250 a 3000 klíčů pExtra SGHK
Bytové družstvo Suchý vršek, Stodůlky 50 HOCO, BKS, GEGE vstupní portály, samozamykací zámky, SGHK
SBD Pokrok AQ, GU,GEGE CNS2 vstupní portály, samozamykací zámky, SU
Central Group AQ, GU,GEGE CNS2 samozamykací zámky, SGHK

Mapa bezpečných domů


Interaktivní mapa zde


IKEM


Již více než 40 let poskytuje Institut klinické a experimentální medicíny zdravotnické služby na špičkové úrovni. Hlavním cílem institutu je neustálé zlepšování zdravotní péče o pacienty, zdokonalování léčebných postupů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi.

Za dobu jeho existence se z IKEMu stalo jedno z největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v České republice, které je zaměřeno na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantaci orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu. Ve třech specializovaných centrech se o pacienty stará více než 310 lékařů a zhruba 620 zdravotních sester. K dispozici je celkem 312 lůžek, z toho 83 lůžek je na jednotkách intenzivní péče. Patří mezi nejlépe hodnocené zdravotní zařízení v ČR.

Při výstavbě nových pavilonů v letech 1997-1998 byl pro zajištění spolehlivé kontroly přístupu vybrán systém AP 2000, který umožnil při optimální struktuře uzamykacího plánu rozšířit uzamykací systém o další etapy výstavby nových pavilonů v letech 2004-2005 a postupně i na další menší pavilony v areálu. Více jak 2500 vložek na různých specializovaných pracovištích umožňuje pohodlný a přitom kontrolovaný pohyb oprávněných osob a přispívá tak k jejich náročné práci. Složitost realizace, jako u všech zdravotních zařízení, zvyšuje obrovský a těžko kontrolovaný pohyb veřejnosti. Vymezení pohybu pro oprávněné a neoprávněné osoby je hlavním úkolem klíčového systému. Spokojenost uživatele s naším systémem potvrzují pravidelné požadavky na úpravy a doplnění, které jsou logickým důsledkem organizačních změn a technického vývoje IKEMu.


Zentiva a.s.


Zentiva, evropská generická platforma společnosti Sanofi, je třetí největší a zároveň nejrychleji rostoucí generickou firmou v Evropě. Její historie sahá až do 15. století a na trhu s generickými přípravky má velmi dobré jméno. Kráčí v čele vývoje moderních, vysoce kvalitních a cenově dostupných léků.

V současné době působí na 32 trzích s celkovou populací téměř 800 milionů lidí. Zentiva zastává vedoucí postavení v řadě zemí, např. na trzích v České republice, na Slovensku, v Rumunsku či v Turecku je farmaceutickou jedničkou. Kromě toho úspěšně expanduje na další trhy v Západní, Střední i Východní Evropě.

Klíčem k úspěchu jsou pevné a dobré vztahy s důležitými obchodními partnery, lékaři, lékárnami i pacienty. Cílem Zentivy je poskytovat vysoce kvalitní generické přípravky a také umožnit přístup k mnohým vzdělávacím a podpůrným programům.

Produktové portfolio pokrývá celou řadu hlavních terapeutických oblastí. Mezi hlavní produktové skupiny patří léky pro léčbu infekcí a kardiovaskulárních onemocnění, analgetika, přípravky pro léčbu onemocnění centrální nervové soustavy, gastrointestinální přípravky a přípravky zaměřené na zdraví ženy.

Ve Střední a Východní Evropě Zentiva provozuje čtyři velké výrobní závody, díky nimž může rychle a efektivně vyrábět a distribuovat své produkty na všechny své trhy. Při výrobě i distribuci dodržuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Moderní špičkové provozy zaměstnávají téměř 3000 lidí a ročně produkují na 440 milionů balení léků. Zentiva je tak jedním z největších farmaceutických výrobců v Evropě, co se do objemu výroby týče.

Od roku 1998, kdy začaly významné investice do výstavby nebo rekonstrukcí jednotlivých objektů ve výrobním areálu v Praze Hostivaři, investor vzhledem k požadované bezpečnosti a komfortu užívání zvolil vyspělý systém oboustranného klíče Kaba Quattro-S. Realizace probíhala po jednotlivých etapách v letech 1998-2006. Úzká spolupráce realizační firmou a dodavatelem systému Kaba Egenburg v Rakousku nezklamala a postupně jsme instalovali v náročných provozech farmaceutické výroby a obchodní a technické podpory takřka 2000 vložek a speciální zámky pro únikové cesty. Spokojenost se zámky a klíči nevzniká prvotní dodávkou, ale je tvořena permanentní péčí o systém v průběhu uplynulých 13ti let.


Řízení letového provozu, Praha Jeneč

¨


Prognóza poptávky po vzdušném prostoru ČR a nároky na vysokou míru bezpečnosti a kvalitu poskytovaných služeb byly základem pro rozhodnutí o zahájení projektu Národního integrovaného střediska řízení letového provozu - IATCC Praha (Praha - Jeneč). Tento projekt zahrnuje změnu organizace poskytování letových provozních služeb a technologie práce včetně obnovy a modernizace používaných systémů i včetně realizace prvků civilně-vojenské integrace. V souladu s časovým a finančním harmonogramem projektu IATCC byl provoz nového střediska zahájen dne 17. 2. 2007.

Nezbytnou součástí takto významné stavby je i její bezpečnost a pohyb oprávněných osob v budově. Investor ocenil předchozí zkušenosti s naší firmou a s důvěrou svěřil realizaci kompletní dodávky SGHK jak pro bezmála 1000 dveří, tak i do dalších 1300 nábytkových zámků z kombinačně vyspělého systému AP 2000 CNS-2. Důkazem, že promyšlená struktura zamykacího plánu dovoluje i významná rozšíření systému, je realizace SGHK po celkové rekonstrukci řídící věže přímo na letišti Praha-Ruzyně. Cílem nové budovy bylo mj. vytvořit špičkové pracoviště pro vykonávání náročné a mimořádně odpovědné práce dispečerů a techniků. Jsme hrdi na to, že naše výrobky a služby, byť jen malým dílem, přispívají k této unikátní stavbě oceněnou několika oceněními.

  • V letech 2004 a 2005 získal ŘLP ČR, s.p. v rámci pravidelné ratingové analýzy hospodaření podniku a jeho finanční stability ratingové hodnocení A+/czAaa od společnosti CRA RATING Agency, a.s., která je afilačním partnerem světové ratingové agentury MOODY´S INVESTORS SERVICE. Získané hodnocení je nejvyšší možné, které může dosáhnou komerční subjekt v České republice.
  • V roce 2005 obdržel ŘLP ČR, s. p., titul Stavba roku 2005 za budovu Národního integrovaného střediska řízení letového provozu v Jenči u Prahy.
  • Dalším oceněním získaným v roce 2005 je Nejlepší investiční záměr roku 2005.
  • Service Provision Award udělené ŘLP ČR, s.p., na mezinárodní výstavě ATC 2008 v Amsterdarmu za budovu Národního integrovaného střediska řízení letového provozu v Jenči u Prahy.


Dětská fakultní nemocnice Motol


Fakultní nemocnice v Motole patří mezi nejvýznamnější zdravotnické instituce v České republice. Její význam nespočívá jen v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť, ale i v téměř ojedinělém homogenním soustředění veškerých provozů do jedné lokality, konkrétně do dvou stavebních monobloků. Seskupují se tak specializované lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha oborů, které se v případě potřeby okamžitě dokáží spojit a poskytnout tak komplexní a kompletní péči.

V roce 2008 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce dětské části nemocnice. Nově zrekonstruovaná budova dětské části je koncipovaná do tvaru kříže. Součástí budovy je heliport, který umožňuje rychlý transport pacienta- dítěte na urgentní příjem do 50 vteřin.

Zkušenosti z obdobné stavby (IKEM) nás předurčily pro dodávku systému generálního klíče na DFN. Promyšlená koncepce a důležitá integrace s elektronickým systémem kontroly vstupu je v současnosti základem pro rozšiřování systemu GK na další pavilony v FN Motol. Náročnost a velikost stavby (investice 4,4miliardy je největší za poslední roky ve zdravotnictví v ČR) se promítla i do dodávky klíčového systému, kde finální instalace se musela vypořádat se změnami dispozic reagující na optimalizaci v prostorách DFN. Jsme rádi, že druhá největších dětská nemocnice na světě denně prověřuje kvalitu systému GEGE a služby naší firmy.


Budovy magistrátu hlavního města Prahy


Známá budova Magistrátu na Mariánském náměstí a přilehlá rezidence primátora i Nová úřední budova mají od r.2009 moderní SGHK z kombinačně vyspělého systému GEGE AP-2000 CNS-2. Více jak 700 dveří kanceláří a technického zázemí bylo vybaveno těmito vložkami. V budově rezidence byl nový SGHK spojen i s výměnou zadlabacích zámků (použit typ série 122 ). Promyšlená struktura tohoto SGHK umožní několik výměn klíčů u kanceláří, kde dochází k časté změně úředníků. Průměrná životnost našich SGHK je 14let. Další detašovaná pracoviště MHMP využívají samostatná SGHK systému frézovaného klíče GEGE a úsek primátora systém KABA PENTA.

V r.2011 to bylo již 20let spolupráce naší firmy s MHMP a celkem výmluvně hovoří o spokojenosti s výrobky a službami (cca od r.1997 výhradně GEGE a KABA).


Proton Therapy Center


Prothon Therapy Center (PTC), soukromé zdravotnické zařízení pro léčbu protonovým zářením, které představuje jednu z nejmodernějších a nejúčinnějších metod pro šetrnou léčbu rakoviny.

PTC nám ukázalo cestu, že i výrazně nižší cena zakázky (tzv. dumpingová cena) některých konkurentů, kteří mohou nabídnout právě jenom nižší cenu, nestačí, pokud budoucí uživatel zná detailně možnosti mechanické kontroly vstupu a díky tomu dokáže porovnat všechny nabídnuté systémy. Přiloží-li váhu jednotlivým kritériím takovou, že optimálně zhodnotí relevantní vlastnosti i kvality dodavatele, nestačí dumpingová cena. To je dobrá zpráva i pro jiné firmy v oborech, kde také zuří cenové války.

Proton Thererapy Center obdrželo titul Stavba roku 2013 a nás těší, že jsme se na tomto úspěchu částečně podíleli, ale i potvrdili, že Success Story není vítězství v cenové válce. Tam totiž není vítěze.