Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a otázky

+ Co je samozamykací zámek?

Samozamykací zámek je typ zámku, který díky svému mechanismu zamkne dveře při zabouchnutí křídla dveří. To znamená, že samozavírač při odchodu nebo příchodu zavře dveře a v té chvíli se dveře také samy zamknou. Takový zámek může být čistě mechanický (jednobodový nebo tříbodový), popřípadě jej lze ovládat domácím telefonem z bytu.

+ K čemu je dobrý uzamykací systém v panelovém domě?

Uzamykací systém je vhodný v panelovém domě zejména z bezpečnostního hlediska (vložky jsou chráněné před poškozením a kopírováním klíčů). Navíc umožňuje přesně určit nájemníkům, kdo z nich kam smí vstoupit. Tedy každý nájemník může mít pouze jeden klíč. A s ním se dostane přesně tam, kam potřebuje. Každý takový klíč je vyráběn jako originál (ne kopírováním ze stávajícího klíče) a proto má odpovídající přesnost. Díky této přesnosti se prodlužuje životnost vložky.

+ Je možné do starých dveří namontovat samozamykací zámek?

V zásadě je to možné, je však třeba pečlivě posoudit kvalitu těchto dveří, jejich pevnost a rozměry. Pokud nejsou dveře vhodné, pak nelze zaručit bezchybnou funkci zámku. Proto je vhodné se vždy zamyslet, zda není vhodnější přemýšlet o komplexním řešení vstupu včetně nových dveří.

+ Bydlím ve věžáku na Jižním městě. V našem domě máme nové plastové dveře, mříže na chodbách i bezpečnostní dveře bytů. Přesto neustále dochází k vykrádání sklepů, na chodbách přespávají bezdomovci a máme strach, kdo nás na chodbě nebo ve výtahu okrade. Dá se tato situace nějak vyřešit?

Bezpečnostní situaci bohužel neumíme ovlivnit. Vaše bezpečí v domě lze na 100% zaručit pouze recepcí s ostrahou. To je v běžném domě nereálné, takže je třeba využít v maximální míře technické prostředky. Díky vyspělým technologiím je dnes výběr optimálního řešení poměrně snadný. Naše osvědčené sety, které obsahují mechanické i elektronické komponenty ukazují, že pokud je zařízení věnována pravidelná péče a bydlící projevují svoji spokojenost tím, že zařízení úmyslně nepoškozují, pak slouží k naprosté spokojenosti.

+ Doslechl jsem se, že provádíte garanční opravy vašich systémů, můžete mi k tomu říci více?

Ano, u každého nově nainstalovaného přístupového systému pro bytový dům již dnes po 2-3 týdnech zajedeme a bezplatně provedeme 1. kontrolu a seřízení a zároveň z řídící jednotky „stáhneme" historii přístupů. Tu pak vyhodnotíme a stanovíme vhodný servisní plán (tzn. po kolika měsících resp. letech měnit baterie, spojkový modul nebo ložisko kliky atd.). Pokud uživatel podepíše s námi servisní smlouvu na základě počtu přístupů, které známe z historie i dle počtu bydlících (máme již poměrně přesný koeficient) zajíždíme na místo a dle servisního plánu provádíme plánované činnosti. Vyhodnocení statistiky závad a vlastní testování životnosti nám dovolilo stanovit odpovídající a reálné počty cyklů, takže pokud SVJ používá tento program údržby, nemusí čekat, až přijde závada, která vždy přijde v tu nejnevhodnější dobu...

+ Můžete nám doporučit některý dům v naší blízkosti, abychom se od správce dozvěděli více z provozu vašich zámků?

Samozřejmě Vám rádi předáme kontakt hned na několik správců nebo předsedů SVJ, abyste od nezávislých zdrojů získali představu o chodu našich systémů. Pokud budete chtít porovnat přístupové systémy v praxi, dáme vám i kontakt na družstva, která se pro nás nerozhodla.

+ Na našem domě jsme vyměnili okna i vstupní dveře za plastové. Na bezpečnostní situaci se však moc nezměnilo. Poradíte co dělat, abychom zabránili vstupu cizích osob do domu?

V první řadě bych rád podotkl, že plastové dveře pro frekventovaný vstup do panelového domu (i 100 tis. průchodů za rok) nejsou příliš vhodné. I při kvalitním provedení je jejich pevnost velmi omezená a dochází k jejich poškozování. Zámek potom nefunguje tak, jak by měl, dveře zůstávají otevřené. Samostatnou kapitolou jsou pak samostatné zámky a klíče. Co postačuje pro rodinný domek, není vhodné pro panelový dům. Troufnu si říci, že dodavatel, který nenamontuje do svého výrobku kvalitní zámek a vložku, nedodal kvalitní dveře.

+ Mohou se rušit čipy, pokud dojde k jejich ztrátě?

Na rozdíl od ztracených klíčů mají skutečně čipy hlavní výhodu, že lze snadno zrušit oprávnění určitého čipu. K tomu je potřeba splnit několik podmínek:

  • Musí být kvalitně personifikovány (označeni mikroúderem, laserovým gravírováním apod., aby nedošlo po čase k smazání znaků).
  • Čipy musí být přesně evidovány u oprávněných osob.
  • Musí být k dispozici zařízení přeprogramování řídící jednotky.

Dnes to u nás funguje tak, že uživatel (oprávněná osoba) nahlásí přes webový objednávkový systém nebo i SMSkou, který čip máme zrušit. A my stejný den provedeme modifikaci v SW. Stejně jako si chodil uživatel pro klíče, přijde si k nám na provozovnu nebo pošleme po kurýrovi změnu na modifikační kartě a on sám snadno přiloží modifikační kartu na několik sekund ke čtečce, aby se řídící jednotka bezdrátově modifikovala (aktualizovala). Tento zákrok pak stojí doslova pár korun. Podobně se objednávají i nové čipy.

+ Někteří výrobci udávají, že mají patentovou ochranu klíčů a přesto se polotovary již běžně vyskytují?

Podobně jako např. trestní právo, tak i průmyslově právní ochrana je velmi složitá oblast. Obecné „bezvědomí" veřejnosti dovoluje některým výrobcům hledat a nacházet marketingové triky ve formě průmyslové právní ochrany, která nechrání to, co je důležité a to je ochrana zaměřená na profil klíče. Ochrana užitným a průmyslovým vzorem hlavy klíče nebo názvu na klíči je skutečně možná, ale irelevantní. Pak se stane to, na co se ptáte. O určitý na trhu rozšířený profil je mezi „klíčaři" zájem, osloví specializovaný velkoobchod, jeho právník zjistí skutečnou ochranu profilu klíče a pokud není udělen patent nebo již patent pozbyl platnosti a pak nic nebrání tomu, objednat si u specializovaného výrobce polotovarů pár tisíc klíčů a je po ochraně. Také je třeba zdůraznit, že i patent má svoji platnost časově omezenou (20 let od data podání přihlášky), zainteresované strany na její konec u masově rozšířených výrobků netrpělivě čekají, aby uskutečnili svůj „business".

+ Mohou se někde jinde vyrobit kopie čipů?

Problematika RFID technologie je již dnes i díky internetu pro laickou veřejnost přehlednější. Teprve po důkladném studiu lze rozpoznat rozdíly ve frekvenčních pásmech, velikosti paměti, ve standardech (ISO), formě identifikace, kryptování, možnostech prolomení atd. Výše uvedené parametry mají vliv především na funkčnost a na úroveň zabezpečení proti kopiím. Pro základní orientaci v sekci technické informace, máme přehled RFID zpracovaný ve spolupráci s výrobcem transpondérů (obalů na čipy). Závěrem, snad lze ještě dodat, že to, co není bezpečné v roce 2013, bude s určitostí postupem času úroveň bezpečnosti ztrácet. Přístupové systémy jsou, jak hovoří odborné kruhy, masově obměňovány, podobně jako dříve platební karty.

+ Proč se běžně nedodávají pro domovní dveře samozamykací zámky? My máme nové hliníkové dveře z venku s koulí pouze na zabouchnutí, když někdo poctivě zamkne, nejde zase otevřít bzučákem. Dveře jsou již v místě zámku poškozeny, jak někdo zamačkával střelku zámku a následně byly vykradeny sklepy.

Spolupracujeme s několika renomovanými výrobci a někteří z nich již dávají tyto zámky jako standart, nicméně platí, že pokud si investor sám nedá požadavek, nebudou „naceňovat" sofistikovaný přístupový systém. Zámek sám nestačí, musí současně být i bezpečné identifikační médium (čip nebo klíč) a pokud investor nezná důkladně problematiku- nezná kritéria, která by mu pomohla se rozhodnout, pak se rozhoduje pouze podle ceny. Jelikož mezi výrobci bezpochyby zuří cenová válka, nemohou a ani nechtějí dveře vybavovat zařízením pro kontrolu vstupu, přestože logika věci říká, že právě zde je to mimořádně potřebné.

+ Můžete pro naše bytové družstvo dodat kompletní vstup včetně uzamykacího systému?

Pokud Vaše dveře mají odslouženo 20 nebo 30 let, je vhodné se zamyslet nad jejich výměnou, aby plnily své základní funkce. Úzce spolupracujeme s předními výrobci dveří a naši pracovníci jsou vyškoleni k přípravě optimalizovaných návrhů celých portálů s využitím našich uzamykacích systémů. Konečný výběr výrobce provádíme společně se zákazníkem tak, aby řešení vyhovovalo přesně jeho potřebám.

+ Jak máme specifikovat požadavek pro výrobu systému generálního klíče v naší budově?

Doporučujeme všem zákazníkům, kteří se rozhodli pro náš klíčový systém, svěřit zpracování našim odborníkům. Metodika zpracování je součástí našeho know-how. Pokud je Váš uvažovaný systém (ZGK) větší než pár desítek dveří, je zpracování zadání svépomocí zcela kontraproduktivní.

+ Co se stane, když uklízečka ztratí patrový klíč nebo řediteli odcizí tašku s doklady i generálním klíčem?

Ztráty klíčů jsou skutečně největší slabinou ZGK. My jsme dokázali výrazně eliminovat tento největší nedostatek. Díky sofistikovanému zpracování a výpočtem klíčového plánu je možné zachránit jednotlivé klíče před zmiňovanou ztrátou znehodnocených vložek. Proto je to finančně i organizačně (není nutné provádět výměnu klíčů) významná úspora. Vložky se musí přestavit na nové pozice. Řešení, aby se ani vložky nemusely přestavovat, existuje pouze v nejvyšší třídě ZGK. Ale to jsme již v kategorii digitálních vložek využívajících technologii Legic nebo Mifare.

+ Jsou systémy generálního klíče rozděleny do nějakých bezpečnostních tříd?

Pokud máte na mysli bezpečnostní třídy dle EN ČSN 1627, pak jsou vložky vhodné pro ZGK testovány z hlediska doby její překonání (planžetou, SG metodou a násilnými metodami) nejdelší doba 4bt., kratší doba 3bt. Pokud jste se však ptali na třídy, které charakterizují užitnou hodnotu, nikde není jednoznačně stanoveno rozdělení ZGK do tříd. Níže uvedené rozdělení je pokusem alespoň zhruba charakterizovat produkty, které jsou na trhu k dispozici.

Nejnižší třída - jednořadý systém stavítek (5-6), běžný frézovaný klíč bez právní ani technické ochrany proti kopírování, možnost kombinovat pouze velikostí zubu klíče (jediný profil), zažitý název „stavební vložka“ nižší střední třída- vložka s min. 2 řadami blokování, právní i technická ochrana proti kopírování, obvykle frézovaný klíč, min. 6 profilů pro variování

vyšší střední třída - více než 4 řady blokování, právní i vysoká technická ochrana proti kopírování, provedení klíče je technicky velmi náročné, mimořádně vysoký počet kombinací

nejvyšší třída - vložka do zámku s kombinací s ID technologií (RFID) nebo zcela ovládané čipy, zajištující 100% eliminaci nedostatku ZGK – ztrát klíčů. On-line resp. off-line způsob změny oprávnění identifikátorů (klíčů resp. čipů), zde již ale hovoříme o elektronické (mechatronické) kontrole vstupu ACS (EKV)

+ Zástupce jednoho známého výrobce se chlubil, že si sami můžeme připravit klíčový plán, jak nám bude vyhovovat, že jejich kombinační možnosti systému nás nikterak neomezují. Nyní, když potřebujeme rozšířit systém o novou přístavbu našeho pavilonu, nám bylo řečeno, že to již není možné. Jak je zajištěno, že Váš systém bude možno kdykoliv rozšířit dle našich potřeb?

ZGK skutečně mohlo mít velmi velký kombinační prostor, avšak jak my říkáme, mělo syndrom YX. Zastaralý způsob přípravy klíčového plánu má přesně za následek to, co je popsáno v otázce. Naše metodika dovoluje zvládnout se systémem nižší střední třídy i velmi rozsáhlé objekty, ale vždy se budeme potýkat s kombinačním omezením. Pokud opakovaně dojde ke ztrátám skupinových klíčů nebo není dopředu, alespoň rámcově strukturován klíčový plán, dostaneme se k vyčerpání kombinačního prostoru. Proto je příprava klíčového plánu tak důležitá. Máte-li si vypracovat klíčový plán svépomocí, nejedná se o výhodu, jak Vám bylo prezentováno, ale je tomu přesně naopak. Toto lze přirovnat k tomuto příkladu: lávku přes malý potok asi zvládnete svépomocí, ale projekt mostu přes velkou řeku je potřeba nechat na odbornících.

+ Co je to pozice? Vaše kolegyně na zakázkovém oddělení po mě požaduje vždy číslo ZGK a číslo pozice, jinak prý nemůže požadovaný klíč do klíčového systému od Vás přidělat.

Omlouváme se, ale skutečně bez těchto údajů klíč nemůžeme vyrobit, přestože jste oprávněn k objednávkám zmiňovaného ZGK. Pokud klíčový plán, který jste v prvotní dodávce obdržel, už nemáte nebo jste dlouho neobjednával, pošleme Vám bezplatně aktuální klíčový plán, kde v prvém sloupci máte pozice vložek a jednotlivých klíčů a pokud požadujete skupinový klíč pak v seznamu „vyšších klíčů“ vyhledáte patřičnou pozici.

+ K čemu slouží registrace? Dříve jste nám dali bezpečnostní kartu a nyní vyžadujete nějakou registraci.

Ano, přibližně od roku 2002 jsme u nových ZGK místo „bezpečnostních karet“ zavedli registrace, jedná se ve skutečnosti také o kartu, kterou nemůžete ztratit, protože za 1) je velká (formát A4) a za 2) je u nás uschovaná. Dřívější problémy nyní odpadly a obdržíme-li vyplněnou registraci, dostane oprávněná osoba a její zástupce přihlašovací údaje pro objednávky přes náš webový obj. systém (WOS@).

+ Asi měsíc po instalaci vašeho systému u nás ve firmě jsem objednávala e-mailem další klíč a překvapila mě jeho cena, která byla skoro dvojnásobná než při 1. dodávce. Můžete mě to nějak zdůvodnit?

Podle popisu situace je jasné, že jste již měla u nás vyplněný registrační list, ale nevyužila jste cenově nejvýhodnější způsob objednání pomocí našeho webového objednacího systému (WOS@). Hromadné zpracování přesně strukturovaných objednávek přes WOSu, umožňuje dosažení přijatelné ceny za servisní dodávky, přestože i objednávka jediného klíče musí projít celým procesem (evidence, příprava výrobních údajů, vlastní výroba, kontrola, expedice i vyúčtování). Popsaná administrativní náročnost je nezbytná pro požadovanou vysokou přesnost výroby i stálou aktualizaci Vašeho systému. Jen tak je zajištěna jeho bezpečnost a dlouhá morální životnost. Naše servisní ceny se neodlišují od jiných dodavatelů, přestože je navíc každý nový klíč označen unikátním pořadovým číslem a s běžným kopírováním v klíčových službách skutečně nelze srovnávat.

+ Co nazýváte objednávkou duplicit?

Zde jde bezpochyby o záměnu s jiným dodavatelem, který tak nazývá výrobu klíče stejné pozice. U nás nazýváme 2. a další objednávku původní pozice „servisem“ a nové pozice tzv. dodělávkou. Duplicitní klíče z principu neumíme vyrobit, jelikož každý další vyrobený klíč je vždy opatřen unikátním pořadovým číslem např. 10-6, 10-7, 10-8. To znamená, že nyní oprávněná osoba objednává 3 ks. klíčů pozice 10, z toho vyplývá, že dříve bylo již vyrobeno 5ks. od této pozice. Případný další klíč bude označen 10-9 atd. (tento údaj je generován). V tomto případě je zajištěna jednoznačná identifikace každého klíče v ZGK. Duplicity skutečně neděláme.

+ Proč v nově vyrobené vložce, kterou jsme si před časem nechali udělat, nefungují některé starší klíče shodné pozice?

Tato závada bude s největší pravděpodobností způsobena již opotřebenými klíči např. s „nakleplou“ špičkou. Ve starší „ochozené“ vložce se to neprojevilo, protože byl již otvor pro klíč zvětšený. Jediné správné řešení je poškozené klíče nahradit novými, než dojde k poškození nové vložky zasouváním špatných klíčů. Pokud by všechny původní klíče ve vložce nefungovali vůbec, pak to je důvod k reklamaci. Uvádíte, že některé pak tuto možnost lze vyloučit.

+ V našem panelovém domě jsme vyměnili okna i vstupní dveře za plastové. Na bezpečnostní situaci se však moc nezměnilo. Poradíte co dělat, abychom zabránili vstupu cizích osob do domu?

V první řadě bych rád podotkl, že plastové dveře se pro frekventovaný vstup do panelového domu (i 100 tis. průchodů za rok) nejsou příliš vhodné. I při kvalitním provedení je jejich pevnost velmi omezená a dochází k jejich poškozování. Zámek potom nefunguje tak, jak by měl, dveře zůstávají otevřené. Samostatnou kapitolou jsou pak samostatné zámky a klíče. Co postačuje pro rodinný domek, není vhodné pro panelový dům. Troufnu si říci, že dodavatel, který nenamontuje do svého výrobku kvalitní zámek a vložku, nedodal kvalitní dveře.

+ Proč se běžně nedodávají pro domovní dveře samozamykací zámky? My máme nové hliníkové dveře z venku s koulí pouze na zabouchnutí, když někdo poctivě zamkne, nejde zase otevřít bzučákem. Dveře jsou již v místě zámku poškozeny, jak někdo zamačkával střelku zámku a následně byly vykradeny sklepy.

Spolupracujeme s několika renomovanými výrobci a někteří z nich již dávají tyto zámky jako standart, nicméně platí, že pokud si investor sám nedá požadavek, nebudou „naceňovat" sofistikovaný přístupový systém. Zámek sám nestačí, musí současně být i bezpečné identifikační médium (čip nebo klíč) a pokud investor nezná důkladně problematiku- nezná kritéria, která by mu pomohla se rozhodnout, pak se rozhoduje pouze podle ceny. Jelikož mezi výrobci bezpochyby zuří cenová válka, nemohou a ani nechtějí dveře vybavovat zařízením pro kontrolu vstupu, přestože logika věci říká, že právě zde je to mimořádně potřebné.

+ Můžete pro naše bytové družstvo dodat kompletní vstup včetně uzamykacího systému?

Pokud Vaše dveře mají odslouženo 20 nebo 30 let, je vhodné se zamyslet nad jejich výměnou, aby plnily své základní funkce. Úzce spolupracujeme s předními výrobci dveří a naši pracovníci jsou vyškoleni k přípravě optimalizovaných návrhů celých portálů s využitím našich uzamykacích systémů. Konečný výběr výrobce provádíme společně se zákazníkem tak, aby řešení vyhovovalo přesně jeho potřebám.