Program preventivních výměn Program Údržby


U systémů mechatronické kontroly přístupu KABA, jako u každého zařízení, patří mezi nejdůležitější vlastnosti bezporuchovost, udržovatelnost a životnost.
Pečlivé vyhodnocování příčin vzniku poruch a vlastní testování nejvíce namáhaných komponentů, společně s rozborem dat z řídících jednotek již námi instalovaných systémů, umožnilo vypracovat systematický program preventivních kontrol, seřízení a výměn dílů, které podléhají běžnému opotřebení.

Uzavřením servisní smlouvy získáte

  • vysokou spolehlivost a efektivnost investovaných prostředků do Vašeho bytového domu
  • bezpečný a pohodlný vstup pro oprávněné osoby
  • 1. bezplatnou prohlídku 3-5 týdnů po uvedení do provozu
  • výměny provozem opotřebitelných dílů ve stanovených intervalech
  • opravy závad všech mechanických opotřebitelných dílů, způsobených vadou materiálu či výrobní vadou po dobu trvání smlouvy u programu Optimum
  • opravy závad všech mechanických i elektronických dílů, způsobených vadou materiálu, či výrobní vadou po dobu trvání smlouvy, u programu Optimum plus navíc prodloužená záruka setu
  • individuálně sestavený plán údržby
  • korekci servisních plánů dle skutečnosti z posledního sledovaného období rozborem dat z řídících jednotek
  • zvýhodněnou cenu komponentů a prací
  • zásahovou službu - maximální doba příjezdu na místo je 20 hodin od nahlášené poruchy (PO-NE vč. svátků) ø doba 12 hodin
Měněné komponenty: OptimumOptimum
Plus
Optimum
Plus H6

výměna baterií každých 100 tis. cyklů, nebo každých 6 let
výměna spojkového modulu vnější kliky vč. středícího segmentu každých 150 tis. cyklů
Výměna vnitřní kliky a ložiska za nové každých 250 tis. cyklů
Výměna vnější kliky a ložiska za nové každých 250 tis. cyklů
Výměna samozamykacího zámku za nový každých 150 tis. cyklů


Práce a prohlídkyOptimumOptimum
Plus
Optimum
Plus H6
Celková kontrola a dotažení
Seřízení a promazání
Letní a zimní servis - seřízení zavíračů na letní a zimní provoz, promazání, vyčištění zámků a ložisek klik
Příjezd technika do 6ti hodin od nahlášení závady


Záruka na dílyOptimumOptimum
Plus
Optimum
Plus H6
Spojkový modul1
Ložiska vnější a vnitřní kliky1
Samozamykací zámek1


DopravaOptimumOptimum
Plus
Optimum
Plus H6
Součástí ceny za servis

Nevztahuje se na násilné poškození